Sociaal noodfonds

Ondersteuning van auteurs in problemen

Een aantal van onze auteurs leeft in regelrechte armoede, o.a. omdat hun sociale statuut vele hiaten vertoont. De Vlaamse Auteursvereniging heeft daarom in 2008 een sinecurefonds opgericht naar Nederlands voorbeeld dat kan bijspringen bij die auteurs voor wie de armoedesituatie een belemmering wordt om nog te kunnen werken. De VAV is voortdurend op zoek naar middelen om dit sinecurefonds aan te vullen, zodat schrijvers die in armoe leven toch hun schrijfactiviteit kunnen blijven uitoefenen. Sinds haar oprichting heeft het Sociaal Noodfonds in alle discretie verschillende auteurs kunnen helpen. Om deze hulp mogelijk te maken zijn we voortdurend op zoek naar donateurs. Uiteraard horen we het graag wanneer u suggesties heeft. Indien u in uw onmiddellijke (of minder onmiddellijke) omgeving potentiële donateurs vermoedt (bedrijven, maar ook privépersonen), neem dan contact met ons op via natalie@auteursvereniging.be. We zullen u een bedelbrief toesturen die u persoonlijk kunt bezorgen, of we nemen zelf contact op met de firma/persoon die u ons voorstelt.  

Hoe werkt het Sociaal Noodfonds?

Leden die de eindjes niet meer aan elkaar weten te knopen of die weet hebben van een collega die in armoede leeft, kunnen in alle discretie terecht bij Patrick De Rynck of Natalie Ariën. Zij gaan vervolgens na op welke manier het Sociaal Noodfonds kan bijspringen. Indien u een bijdrage wil leveren aan het Sociaal Noodfonds, wordt uw steun in dank aanvaard op triodosrekening  BE53 5230 8046 9053. Donateurs ontvangen (geanonimiseerde) rapportering over werking en middelengebruik. Tenzij u het anders verkiest, worden uw naam en/of logo vermeld op de donateurslijst.