Auteurslijst van het Vlaams Fonds voor de Letteren

Voor de subsidiëring van auteurslezingen kunnen organisatoren en auteurs sinds 2013 terecht bij het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) (www.auteurslezingen.be). De nieuwe regeling die het VFL daarbij zal hanteren verschilt van het lezingensysteem zoals dat gold voor de lezingen die tot eind december 2012 plaatsvonden (behartigd door Stichting Lezen).

De nieuwe regeling biedt een antwoord op de jarenlange kritiek van veel collega’s: zo komt er een open auteurslijst en een flexibeler aanvraagsysteem, en kunnen voortaan ook debutanten van het systeem genieten. Dit is ook een eerste stap in een ambitieus plan van het VFL om meer in te zetten op auteurslezingen.

Vanaf 1 januari 2014 zal het VFL instaan voor de storting van het volledige bedrag (subsidie + bijdrage van de organisator en vervoersonkosten) aan de auteur.

We benadrukken dat de door VFL vermelde bedragen die organisatoren boven op de subsidie verplicht moeten bijleggen minimumtarieven zijn. Het staat de auteurs vrij om over een hoger bedrag te onderhandelen. In het kader hiervan dringen we er bij onze leden nogmaals op aan om de richttarieven die we op onze website aanreiken, onder meer voor lezingen, zoveel mogelijk te respecteren: de professionalisering van ons vak is ook een gedeelde verantwoordelijkheid van ons, auteurs.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vfl.be. De criteria om opgenomen te worden op de auteurslijst vindt u hier. U kunt ook contact opnemen met het Vlaams Fonds voor de Letteren op het nummer 03/270 31 61 of via auteurslezingen@vfl.be.