Residenties in het buitenland

Het internationaal literatuurhuis Passa Porta, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Provincie West-Vlaanderen, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en Theater Zuidpool maken u graag attent op de verschillende mogelijkheden om in een binnen- of buitenlandse residentie te verblijven.

In het buitenland zijn er residentiemogelijkheden in Duitsland (Literarisches Colloquium Berlin), Estland (Käsmu), Italië (Academia Belgica Rome en Isola Comacina), Nederland (’t Spui, Amsterdam), Quebec (Montréal), Verenigde Staten (Ledig House, New York State en Pittsburgh, Pennsylvania), en Zweden (Björköby).

Passa Porta draagt, in overleg met het Vlaams Fonds voor de Letteren, de verschillende kandidaten voor aan de buitenlandse partner, die de uiteindelijke keuze maakt. Belangrijke criteria om in aanmerking te komen zijn: de aard van het schrijfproject/onderzoeksproject, de beschikbaarheid van vertalingen, het nationale en internationale aanzien van de schrijver en nominaties voor relevante literaire prijzen.

Auteurs die naar een buitenlandse residentieplek gaan, ontvangen een per diem als tegemoetkoming voor de onkosten verbonden aan hun verblijf.

Hier vindt u meer informatie over de verschillende residentieplekken.

Heeft u interesse voor een residentieverblijf in het buitenland?

Stuur dan voor 15 juni 2017 dit formulier ingevuld terug naar Anne Janssen, vergezeld van een korte bio en cv.