Nieuws

Petitie – een bibliotheek voor iedereen!

Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of een bibliotheek nodig is en welke werking zij moet uitbouwen. De voorbije jaren werd op vele plekken in Vlaanderen al bespaard op collectie, personeel en werking. Vind jij dat iedereen toegang moet hebben tot de diensten die de bib aanbiedt en ontwikkelt en wil je dat jouw nieuwe gemeentebestuur in 2019 blijft investeren in de bib? Onderteken dan

Lees verder »

Gesubsidieerde auteurslezingen in 2018: wat verandert er?

Het Vlaams Fonds voor de Letteren heeft voor  de auteurslezingen in 2018 enkele wijzigingen doorgevoerd.  De wijzigingen hebben betrekking op drie punten: de minimumvergoedingen worden opgetrokken: 35 euro (ipv 30 euro, wat voorheen als minimum gold) voor lezingen voor een schoolpubliek of in het kader van interculturaliteit of armoedebestrijding; 60 euro (ipv 50 euro) voor lezingen voor een algemeen publiek of leesclubs. alle filialen van boekhandels kunnen een gesubsidieerde lezing aanvragen (voorheen alleen onafhankelijke boekhandels). een

Lees verder »

Gebruik van beschermde werken op websites

Heb je ontdekt dat iemand een fragment  uit jouw werk of een illustratie van jouw hand heeft gebruikt om op de eigen website te plaatsen? Of ben je zelf van plan om een auteursrechtelijk beschermd werk (gedeeltelijk) op je website op te nemen?  Dan is  het belangrijk om de wetgeving daarrond goed te kennen om inbreuken te vermijden of correct te duiden wanneer je een inbreuk vaststelt. De FOD Economie heeft enkele praktische tips opgesteld aan de

Lees verder »

Vertalersvakschool Antwerpen

Tien jaar geleden is in Amsterdam de Vertalersvakschool opgericht. Een academie van literair vertalers voor literair vertalers. Een succesvolle generatie vertalers die haar eigen opvolgers opleidt en op die manier haar unieke expertise doorgeeft met praktijkgericht literair vertaalonderwijs.  Inmiddels zijn er ongeveer 150 literair vertalers afgestudeerd. Er komen in Amsterdam jaarlijks vragen binnen van Vlaamse (aankomend) vertalers of de tweejarige opleiding online te volgen is. Dat is niet het geval, ons didactisch model is gebaseerd

Lees verder »