Nieuws

Extra middelen voor vergoedingen digitale ontlening in Nederland

In Nederland gelden sinds 1 januari 2019 nieuwe vergoedingen voor de uitlening van e-boeken. Ook de verdeelsleutel en verdeling ondergaan een verandering. De aanpassingen komen er na een opzienbarend onderzoek van de Nederlandse Auteursbond, waaruit bleek dat  auteurs vaak niet deelden in de opbrengsten uit digitale exploitaties (en er vaak ook niet van op de hoogte waren). De verontrustende resultaten hebben de Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot actie aangezet, in overleg met de Auteursbond,

Lees verder »

Uw digitale rechten correct vergoed

VAV voert momenteel onderhandelingen over de update van het modelcontract. Met name voor uw digitale rechten zijn deze onderhandelingen belangrijk – een domein dat door het vorige contract niet volledig werd gedekt, waardoor het zowel voor uitgever als auteur onduidelijk is wat correcte vergoedingen en verdeelsleutels zijn. De digitale rechten omvatten drie exploitatiewijzen: verkoop van e-boeken ontlening van e-boeken verhuring en streaming van e-boeken Om goed geïnformeerd deze onderhandelingen te kunnen voeren hebben we een duidelijk

Lees verder »

Europese gezamenlijke verklaring mbt billijke vergoeding

Op Europees niveau lopen de onderhandelingen over de auteursrechtrichtlijn op hun einde. Verschillende Europese en internationale organisaties uit alle sectoren roepen nu de Lidstaten en de Europese Commissie op om het voorstel van het Europees Parlement te steunen. Nadat het Parlement op 12 september 2018 het voorstel tot een auteursrechtrichtlijn goedkeurde, gingen de triloogonderhandelingen met de Lidstaten en de Commissie van start. Het Parlement introduceerde een noodzakelijk beginsel van een billijke en eerlijke vergoeding voor

Lees verder »

Nederlands onderzoek naar de inkomsten uit exploitatie van e-boeken

Het aantal e-boeken in het totale boekenaanbod stijgt. Net als papieren boeken kunnen e-boeken worden verkocht en uitgeleend, maar ook in abonnementsvorm worden aangeboden. In Nederland vindt het digitaal uitlenen plaats via Bibliotheek.nl (Koninklijke Bibliotheek Den Haag) via een betaald digitaal abonnement in het all-you-can-read-model voor de gebruiker. In de economische relatie met de uitgever en auteur geldt het one copy-multi-users-model waarbij er één exemplaar wordt aangekocht dat tegelijkertijd onbeperkt kan worden uitgeleend. Per uitlening

Lees verder »

Digitalisering verlaagt literaire inkomsten auteurs

De literaire inkomsten van auteurs komen voornamelijk uit drie bronnen: royalty’s, reprografie- en leenvergoedingen, en lezingen en optredens. Door omzetting van papieren boeken naar e-boeken komen minimaal twee inkomstenbronnen fors onder druk. En de derde maakt dit niet goed. Minieme, oncontroleerbare digitale royalty-inkomsten Royalty’s zijn gekoppeld aan afzet en verkoopprijzen. Een e-boek kosten gemiddeld de helft van een papieren boek en doordat de royaltyberekening gebeurt op prijzen exclusief BTW tast het hoge BTW-tarief van 21%

Lees verder »