Nieuws

9 – 14 september 2019. Viceversa-workshop voor vertalers Nederlands – Duits – Nederlands

Van 9 tot 14 september vindt de tweede ViceVersa-workshop voor vertalers Duits-Nederlands en Nederlands-Duits plaats in het Europäische Übersetzer-Kollegium in het Duitse Straelen, onder leiding van Anne Folkertsma en Gregor Seferens. Het doel van de workshop is internationale uitwisseling en expertisebevordering op basis van lopende vertaalprojecten en urgente vertaalproblemen. Deelname-, reis- en verblijfkosten worden vergoed. Er is plek voor tien zowel ervaren als beginnende deelnemers. Alle literaire genres zijn welkom. Wat moet u doen? Vertalers

Lees verder »

7 mei – Infoloket Antwerpen

Op dinsdag 7 mei organiseert de Vlaamse Auteursvereniging in samenwerking met de beheersvennootschap deAuteurs van 14u tot 18u een infoloket in haar kantoren in Borgerhout (Te Boelaerlei 37). Tijdens het infoloket behandelen we individuele vragen van onze leden in een persoonlijk gesprek. Concreet kunt u er terecht voor: individueel juridisch advies, informatie over de fiscale regeling voor auteursrechten, nalezen van contracten, informatie over de beheersvennootschap deAuteurs Maar ook meer algemene vragen zijn welkom: onze medewerkers zullen

Lees verder »

Auteursrechtrichtlijn aangenomen

Vorige week bereikten de EU-instellingen een compromis m.b.t. de auteursrechtrichtlijn, die auteursrechten in de digitale eengemaakte markt reguleert en een eerlijk speelveld creëert voor de creatieve sector in het algemeen en voor auteurs in het bijzonder. Auteurs hebben het niet altijd gemakkelijk om goede contractuele voorwaarden te onderhandelen; ze bevinden zich vaak in de zwakkere onderhandelingspositie. De richtlijn heeft tot doel de onderhandelingspositie van auteurs te verbeteren aan de hand van volgende punten: een passende

Lees verder »

Inclusiviteitscharter

Het BoekenOverleg, het overlegplatform waar ook VAV aan deelneemt,  lanceerde op 1 april 2019 een charter voor een inclusieve boekensector. Het charter nodigt organisaties en individuen die actief zijn in de letteren- en leesbevorderingssector uit om actief en duurzaam in te zetten op inclusie en diversiteit. Een grotere alertheid op dit vlak kan ertoe bijdragen om foute of verouderde percepties en scheefgegroeide verhoudingen de wereld uit te helpen. Het charter suggereert een aantal concrete actiepunten

Lees verder »