Nieuws

7 mei – Infoloket Antwerpen

Op dinsdag 7 mei organiseert de Vlaamse Auteursvereniging in samenwerking met de beheersvennootschap deAuteurs van 14u tot 18u een infoloket in haar kantoren in Borgerhout (Te Boelaerlei 37). Tijdens het infoloket behandelen we individuele vragen van onze leden in een persoonlijk gesprek. Concreet kunt u er terecht voor: individueel juridisch advies, informatie over de fiscale regeling voor auteursrechten, nalezen van contracten, informatie over de beheersvennootschap deAuteurs Maar ook meer algemene vragen zijn welkom: onze medewerkers zullen

Lees verder »

Auteursrechtrichtlijn aangenomen

Vorige week bereikten de EU-instellingen een compromis m.b.t. de auteursrechtrichtlijn, die auteursrechten in de digitale eengemaakte markt reguleert en een eerlijk speelveld creëert voor de creatieve sector in het algemeen en voor auteurs in het bijzonder. Auteurs hebben het niet altijd gemakkelijk om goede contractuele voorwaarden te onderhandelen; ze bevinden zich vaak in de zwakkere onderhandelingspositie. De richtlijn heeft tot doel de onderhandelingspositie van auteurs te verbeteren aan de hand van volgende punten: een passende

Lees verder »

Inclusiviteitscharter

Het BoekenOverleg, het overlegplatform waar ook VAV aan deelneemt,  lanceerde op 1 april 2019 een charter voor een inclusieve boekensector. Het charter nodigt organisaties en individuen die actief zijn in de letteren- en leesbevorderingssector uit om actief en duurzaam in te zetten op inclusie en diversiteit. Een grotere alertheid op dit vlak kan ertoe bijdragen om foute of verouderde percepties en scheefgegroeide verhoudingen de wereld uit te helpen. Het charter suggereert een aantal concrete actiepunten

Lees verder »

Memorandum verkiezingen 2019

Maandag 1 april werd in het Vlaams parlement het memorandum van het Boekenoverleg voorgesteld aan een panel van politici. Het debat tussen de politici maakte duidelijk dat alle partijen het eens zijn met de notie dat de sector ondergefinancierd is. Hoewel CD&V en N-VA oproepen realistisch te blijven en Open-Vld benadrukt dat er de afgelopen jaren een aantal eenmalige extra injecties zijn geweest, is bij iedereen de ambities te horen om aan een verhoging van

Lees verder »

Jaarverslag: de VAV-werking in 2018

VAV stelt met trots haar activiteitenverslag van 2018 voor. In dit document leest u alles over onze werking en onderhandelingen in het afgelopen jaar: klik hier om het verslag te raadplegen. Leden kunnen het financiële verslag opvragen bij Natalie Ariën.

Lees verder »