Nederlands discussieplatform nu ook voor Vlaamse Literair vertalers

Voor Vlaamse literair vertalers is het belangrijk op de hoogte te blijven van de evoluties bij de noorderburen, omdat zij in de onderhandelingen met uitgevers vaak dezelfde problemen tegenkomen en deels ook voor dezelfde opdrachtgevers werken.

Na kort overleg stelt de sectie Literair Vertalers van de Auteursbond  voor om ook de Vlaamse literair vertalers die aangesloten zijn bij VAV toegang te verlenen tot het discussieforum waarop 170 Nederlandse literair vertalers onderling van gedachten wisselen. Het betreft een besloten mailinglijst, ‘Sectie Literair vertalers’, die is ondergebracht bij Groups.io. Er worden nieuwtjes doorgegeven en soms ook vertaalproblemen besproken.

VAV is opgetogen deze kans aan haar vertalers te kunnen bieden en is de sectie Literair Vertalers hiervoor bijzonder erkentelijk. Indien u geïnteresseerd bent om op dit aanbod in te gaan, neem dan contact op met  Paul van der Lecq via post@paulvanderlecq.nl.

Let op: dit aanbod geldt uitsluitend voor VAV-leden.