Gebruik van beschermde werken op websites

Heb je ontdekt dat iemand een fragment  uit jouw werk of een illustratie van jouw hand heeft gebruikt om op de eigen website te plaatsen? Of ben je zelf van plan om een auteursrechtelijk beschermd werk (gedeeltelijk) op je website op te nemen?  Dan is  het belangrijk om de wetgeving daarrond goed te kennen om inbreuken te vermijden of correct te duiden wanneer je een inbreuk vaststelt.

De FOD Economie heeft enkele praktische tips opgesteld aan de hand van veelgestelde vragen.