Het Groot Auteurshandboek

Met het Groot Auteurshandboek wil de Vlaamse Auteursvereniging haar leden die informatie verstrekken die naar haar mening onontbeerlijk is bij de uitoefening van hun schrijverschap.

Vandaag kunnen we u  vier hoofdstukken aanbieden, ‘Leven van je pen’, ‘De auteur en zijn sociaal statuut’, ‘Auteurs en fiscaliteit’ en ‘Van auteur tot lezer: een economische waardeketen’.

Er staan nog enkele hoofdstukken op stapel: we houden onze leden hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief.

Hoofdstuk ‘Leven van je pen’.
Hoofdstuk ‘De auteur en zijn sociaal statuut’.
Hoofdstuk ‘Auteurs en fiscaliteit’.
Hoofdstuk ‘Van auteur tot lezer: een economische waardeketen’.

De inhoud van dit artikel is uitsluitend toegankelijk voor VAV-leden.
Log in indien u lid bent. Nog geen lid? Vraag hier uw lidmaatschap aan.