Vertalers

9 en 10 december 2016 – Literaire vertaaldagen Amsterdam

De achttiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 9 december (symposiumdag) en zaterdag 10 december (workshopdag) in Amsterdam. Thema dit jaar: de vertaler als schrijver. Programma en inschrijfformulieren worden midden september 2016 gepubliceerd op de websites van VFL en ELV. Meer informatie over de Vertaaldagen vindt u hier.

Lees verder »

Leerlijn Literair Vertalen

Het Europese vertalersproject PETRA-E publiceerde deze maand een Leerlijn Literair Vertalen, waarmee vertalers hun niveau van bekwaamheid kunnen bepalen en hun studieprogramma plannen. Met deze Leerlijn kunnen professionele vertalers beslissen waar ze zich specifiek op willen toeleggen. Opleiders kunnen de Leerlijn gebruiken om het niveau van de programma’s die ze aanbieden te definiëren en hun curricula te ontwerpen. de Leerlijn Literair Vertalen vindt u hier.  

Lees verder »

20 februari, 23 april en 21 mei – Workshop: schrijven in groep begeleiden

Creatief Schrijven organiseert deze vorming voor auteurs  die kennis willen maken met hoe je schrijven in groep en (online) coachen van schrijfliefhebbers aanbrengt en uitvoert. De vorming beoogt een integratie van creatief schrijven in een werkveld van je keuze en vormt een voorbereiding op een tweejarige opleiding tot schrijfcoach (vroeger opleiding schrijfdocent), die start in 2017. Voor meer informatie klikt u hier.

Lees verder »

11 en 12 december – Literaire Vertaaldagen Amsterdam

Dit jaar vinden de zeventiende Literaire Vertaaldagen plaats in Amsterdam, en wel op 11 en 12 december. Thema: ‘Verzinnen wat er staat’. De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De dagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Vereniging van Letterkundigen en

Lees verder »