Vertalers

Nederlands discussieplatform nu ook voor Vlaamse Literair vertalers

Voor Vlaamse literair vertalers is het belangrijk op de hoogte te blijven van de evoluties bij de noorderburen, omdat zij in de onderhandelingen met uitgevers vaak dezelfde problemen tegenkomen en deels ook voor dezelfde opdrachtgevers werken. Na kort overleg stelt de sectie Literair Vertalers van de Auteursbond  voor om ook de Vlaamse literair vertalers die aangesloten zijn bij VAV toegang te verlenen tot het discussieforum waarop 170 Nederlandse literair vertalers onderling van gedachten wisselen. Het

Lees verder »

Maart: cursus persklaarmaken voor vertalers

Naar aanleiding van het succes van de cursus ‘persklaarmaken voor vertalers’ in Nederland biedt VAV in samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Expertisecentrum Literair Vertalen deze cursus nu ook aan de Vlaamse vertalers aan. De cursus is er specifiek op gericht Vlaamse collega’s in het tekst- en boekenvak handgrepen te geven in het huidige klimaat van het uitgeefwezen, waarbij de Noord-Nederlandse taalnorm doorweegt. Een eerste cursus vond plaats in oktober. Een volgende cursus

Lees verder »

Gesubsidieerde auteurslezingen in 2018: wat verandert er?

Het Vlaams Fonds voor de Letteren heeft voor  de auteurslezingen in 2018 enkele wijzigingen doorgevoerd.  De wijzigingen hebben betrekking op drie punten: de minimumvergoedingen worden opgetrokken: 35 euro (ipv 30 euro, wat voorheen als minimum gold) voor lezingen voor een schoolpubliek of in het kader van interculturaliteit of armoedebestrijding; 60 euro (ipv 50 euro) voor lezingen voor een algemeen publiek of leesclubs. alle filialen van boekhandels kunnen een gesubsidieerde lezing aanvragen (voorheen alleen onafhankelijke boekhandels). een

Lees verder »

18 december – open avond Vertalersvakschool

Zoals eerder aangekondigd opent de Vertalersvakschool in januari 2018 een vestiging in Antwerpen: het Vlaams Fonds voor de Letteren biedt de school de nodige lesruimtes aan in haar gebouw aan de Generaal van Merlenstraat. Op 18 december is er gelegenheid om met docenten en leiding te praten over wat je op de Vertalersvakschool te wachten staat. Ook zijn er vertegenwoordigers van het Vlaams Fonds voor de Letteren aanwezig. vanaf 19.00 uur is iedereen welkom om kennis te maken met de school

Lees verder »

Vertalersvakschool Antwerpen

Tien jaar geleden is in Amsterdam de Vertalersvakschool opgericht. Een academie van literair vertalers voor literair vertalers. Een succesvolle generatie vertalers die haar eigen opvolgers opleidt en op die manier haar unieke expertise doorgeeft met praktijkgericht literair vertaalonderwijs.  Inmiddels zijn er ongeveer 150 literair vertalers afgestudeerd. Er komen in Amsterdam jaarlijks vragen binnen van Vlaamse (aankomend) vertalers of de tweejarige opleiding online te volgen is. Dat is niet het geval, ons didactisch model is gebaseerd

Lees verder »