Proza, jeugd en poëzie

Illustratoren na stopzetting VIC

In het voorjaar van 2015 zette de Vlaamse Illustratoren Club haar activiteiten stop. De belangrijkste reden hiervoor was het grote engagement dat nodig was om de club draaiende te houden. Dit bleek op termijn onhoudbaar: alle bestuursleden vervulden hun bestuursopdracht als vrijwilligers, naast de eigen professionele activiteiten. VIC en VAV werken al meerdere jaren samen – terwijl VIC zich richtte op het creatieve aspect van het illustratorenschap, behartigt VAV de meer zakelijke kant van het verhaal. Door

Lees verder »

Hugues C. Pernathprijs 2015

De tweejaarlijkse Hugues C. Pernathprijs voor poëzie ten bedrage van 5.000 € zal in 2015 voor de zestiende maal worden toegekend door het Hugues C. Pernathfonds. Welke dichtbundels komen in aanmerking? Uitgegeven dichtbundels, gepubliceerd na 16 februari 2013 van Nederlandstalige dichters die op 15 augustus 2015 de leeftijd van 44 jaar niet hebben bereikt. Onuitgegeven dichtbundels waarbij een uitgeverscontract is gevoegd. Eerdere winnaars van de H.C. Pernathprijs komen niet in aanmerking. Een dichtbundel (origineel of

Lees verder »

De Eenhoorn Meest Auteursvriendelijke Uitgever

Op het Werkcongres van 22 december werd voor de tweede maal een uitgever gelauwerd om zijn auteursvriendelijke benadering van het uitgeven. Drie jaar geleden viel uitgeverij Vrijdag de eer te beurt. Dit jaar mocht uitgeverij de Eenhoorn de prijs uit de handel van minister van Cultuur Sven Gatz in ontvangst nemen. De lofrede bij de toekenning leest u hier.

Lees verder »

Richtlijnen bij het modelcontract voor algemene uitgaven

Het modelcontract waarover VAV met de Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV) onderhandelde, wordt al enkele jaren toegepast. De praktijk leert intussen dat een aantal artikels enige toelichting vereisen. VUV en VAV hebben met het oog op die verduidelijking een document opgesteld met richtlijnen over het gebruik van het modelcontract Dat wordt vandaag aan auteurs en uitgevers verstrekt. Uw uitgever moet hiervan bij de onderhandelingen dus op de hoogte zijn. Welke artikels brachten VAV ertoe de puntjes op

Lees verder »

Poëziewedstrijd – Animatiefilm en poëzie over vrede in het kader van de herdenking van WO I

Het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds willen, naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014, twaalf ultrakorte animatiefilms met bijhorende gedichten laten creëren rond het thema ‘vrede’. De Fondsen deden, in samenwerking met bioscoopgroep Kinepolis en Canvas, einde 2012 een unieke oproep naar de animatiesector om filmprojecten in te dienen. Met de lancering van een gedichtenwedstrijd richten ze zich nu tot de literaire wereld. De afgewerkte films worden

Lees verder »