Illustratoren

Illustratoren na stopzetting VIC

In het voorjaar van 2015 zette de Vlaamse Illustratoren Club haar activiteiten stop. De belangrijkste reden hiervoor was het grote engagement dat nodig was om de club draaiende te houden. Dit bleek op termijn onhoudbaar: alle bestuursleden vervulden hun bestuursopdracht als vrijwilligers, naast de eigen professionele activiteiten. VIC en VAV werken al meerdere jaren samen – terwijl VIC zich richtte op het creatieve aspect van het illustratorenschap, behartigt VAV de meer zakelijke kant van het verhaal. Door een samenwerkingsconvenant waren VIC-leden meteen ook aangesloten bij VAV. Hun VAV-lidmaatschap blijft geldig, en een vertegenwoordiger van VIC zal actief blijven binnen het VAV-bestuur om de belangen van illustratoren te behartigen. Indien blijkt dat er nood is aan een creatievere invulling, dan kan een werkgroep worden opgericht die enkele VIC-activiteiten nieuw leven inblaast.    

Lees verder »

De Eenhoorn Meest Auteursvriendelijke Uitgever

Op het Werkcongres van 22 december werd voor de tweede maal een uitgever gelauwerd om zijn auteursvriendelijke benadering van het uitgeven. Drie jaar geleden viel uitgeverij Vrijdag de eer te beurt. Dit jaar mocht uitgeverij de Eenhoorn de prijs uit de handel van minister van Cultuur Sven Gatz in ontvangst nemen. De lofrede bij de toekenning leest u hier.

Lees verder »

Zesde Picturale Ronse

De vzw Picturale en de stad Ronse nodigen u  graag uit tot deelname aan de 6de Picturale 2015. In het kader van dit tweejaarlijkse festival rond illustratiekunst worden wedstrijden, tentoonstellingen, workshops, een wandeling en een slotfeest georganiseerd. Het festival loopt van 28 februari tot 4 april. Word laureaat van dé grote Prestigeprijs ‘Picturale’ 2015, de Pushprijs ‘Picturale’ 2015 en de publieksprijzen ‘Picturale’ 2015! Inschrijven kan tot 15 december. Meer informatie en inschrijven op de website van Picturale!

Lees verder »

Poëziewedstrijd – Animatiefilm en poëzie over vrede in het kader van de herdenking van WO I

Het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds willen, naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014, twaalf ultrakorte animatiefilms met bijhorende gedichten laten creëren rond het thema ‘vrede’. De Fondsen deden, in samenwerking met bioscoopgroep Kinepolis en Canvas, einde 2012 een unieke oproep naar de animatiesector om filmprojecten in te dienen. Met de lancering van een gedichtenwedstrijd richten ze zich nu tot de literaire wereld. De afgewerkte films worden in het voorjaar van 2014 aan het ruime publiek voorgesteld via de schermen van Kinepolis en later, samen met de gedichten, via de platformen van Canvas en andere zenders van de VRT. Meer informatie over deelnemen vindt u hier.

Lees verder »

Exclusief optierecht?

Regelmatig krijgen auteurs bij de ondertekening van een uitgavecontract de bepaling over “exclusief optierecht” voorgelegd. Wanneer dit ook “toekomstige werken binnen een bepaald genre” vermeldt, verbindt de auteur zich ertoe elk manuscript in dat genre eerst aan de uitgever voor te leggen, voor een periode van een bepaald aantal jaren (vijf volgens het modelcontract). VAV wijst erop dat dit slechts eenmaal mogelijk is. Sommige uitgevers herhalen deze bepaling echter ook in volgende contracten met dezelfde auteur. Dit betekent dat die auteur ad infinitum aan de uitgever zou kunnen gebonden worden. Wat uiteraard niet het geval is. De auteur kan deze bepaling weigeren: exclusief optierecht blijft, net als elke andere bepaling in een contract, het voorwerp van onderhandeling.

Lees verder »