Illustratoren

De Eenhoorn Meest Auteursvriendelijke Uitgever

Op het Werkcongres van 22 december werd voor de tweede maal een uitgever gelauwerd om zijn auteursvriendelijke benadering van het uitgeven. Drie jaar geleden viel uitgeverij Vrijdag de eer te beurt. Dit jaar mocht uitgeverij de Eenhoorn de prijs uit de handel van minister van Cultuur Sven Gatz in ontvangst nemen. De lofrede bij de toekenning leest u hier.

Lees verder »

Poëziewedstrijd – Animatiefilm en poëzie over vrede in het kader van de herdenking van WO I

Het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds willen, naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014, twaalf ultrakorte animatiefilms met bijhorende gedichten laten creëren rond het thema ‘vrede’. De Fondsen deden, in samenwerking met bioscoopgroep Kinepolis en Canvas, einde 2012 een unieke oproep naar de animatiesector om filmprojecten in te dienen. Met de lancering van een gedichtenwedstrijd richten ze zich nu tot de literaire wereld. De afgewerkte films worden in het voorjaar van 2014 aan het ruime publiek voorgesteld via de schermen van Kinepolis en later, samen met de gedichten, via de platformen van Canvas en andere zenders van de VRT. Meer informatie over deelnemen vindt u hier.

Lees verder »

Exclusief optierecht?

Regelmatig krijgen auteurs bij de ondertekening van een uitgavecontract de bepaling over “exclusief optierecht” voorgelegd. Wanneer dit ook “toekomstige werken binnen een bepaald genre” vermeldt, verbindt de auteur zich ertoe elk manuscript in dat genre eerst aan de uitgever voor te leggen, voor een periode van een bepaald aantal jaren (vijf volgens het modelcontract). VAV wijst erop dat dit slechts eenmaal mogelijk is. Sommige uitgevers herhalen deze bepaling echter ook in volgende contracten met dezelfde auteur. Dit betekent dat die auteur ad infinitum aan de uitgever zou kunnen gebonden worden. Wat uiteraard niet het geval is. De auteur kan deze bepaling weigeren: exclusief optierecht blijft, net als elke andere bepaling in een contract, het voorwerp van onderhandeling.

Lees verder »

Ook stripscenaristen onzichtbaar?

In Brussel loopt momenteel  de tentoonstelling De wereld van de strips in originelen: een overzicht van de Belgische stripgeschiedenis met een 220-tal werken van Belgische striptekenaars. Geen sprake helaas van de scenaristen van de verhalen: Pascal Lefèvre levert hierover een kritische bijdrage in Rekto Verso. Hieronder leest u de bewuste paragraaf: ZONDER VEEL VERHAAL Wat alzo verdonkermaand wordt, is het verhalende aspect of de bijdrage van de scenarist. Maar wat zou de stripwereld zijn zonder scenarioschrijvers à la René Goscinny, Hector Oesterheld, Alejandro Jodorowsky of Alan Moore? Bij geen enkele plaat op de tentoonstelling hebben de curatoren de naam van de scenarist laten vermelden. Terwijl in de media een selectieve verontwaardigding de kop opstak over vermeende censuur op een tekening van François Schuiten, merkte wel niemand op dat bijvoorbeeld de naam van de scenarist (Benoît Peeters) van die bewuste plaat nergens wordt vermeld: noch in de tentoonstelling, noch in het biografische stukje over Schuiten in de brochure. Nochtans is Benoît Peeters essentieel geweest in de conceptie van de Cités Obscures-reeks, vanaf het prille begin in 1983 tot op heden. Terwijl het voor vakmensen zonneklaar is dat het scenario een cruciale rol speelt, lijkt dat van weinig tel voor striptentoonstellingsmakers, nogal wat stripliefhebbers én subsidiërende instanties – zo biedt het Vlaams Fonds voor de Letteren geen specifieke ondersteuning voor het scenario, zoals het VAF dat wel doet. Als de curatoren het plastische dan toch zo sterk hebben willen beklemtonen, kan men zich ook afvragen waarom ze dan een van de meest sprankelende striptekenaars op dat vlak, Johan De Moor, niet eens geselecteerd hebben. Klik hier voor het volledige artikel. VAV noteert dat behalve de literair vertaler en de audiovisuele scenarist ook de stripscenarist niet aan bod komt wanneer het op naamsvermelding aankomt: reacties en ervaringen zijn welkom bij Natalie Ariën.

Lees verder »

Modelcontracten voor illustratoren: opgelet

We kregen uit verschillende hoeken melding van illustratoren die van de uitgever een modelcontract ter ondertekening aangeboden krijgen. We wijzen erop dat er momenteel nog geen modelcontract voor illustratoren bestaat: de onderhandelingen met de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) zijn nog aan de gang. Het modelcontract dat werd voorgelegd, is het onderhandelde en goedgekeurde ‘Modelcontract Oorspronkelijk werk voor Auteurs’: dit is echter niet afgesteld op origineel werk van illustratoren en bevat enkele bepalingen die voor hun specifieke genre nadelig kunnen zijn. VAV en VIC adviseren deze contracten niet meteen te ondertekenen. U kan uw contracten steeds voorleggen aan de staf van VAV: zij lezen het contract na en wijzen u op eventuele nadelige artikels. Let op: een ondertekend contract kan niet meer ingetrokken worden en kan tot onaangename verrassingen leiden, waar u juridisch niets tegen kunt ondernemen. Indien uw uitgever u een dergelijk voorstel deed, horen we het graag. De Vlaamse Uitgever Vereniging werd op de hoogte gebracht, en zij zullen deze uitgevers hierover aanspreken.  

Lees verder »