Actueel

VAV en de Hugo’s – bis

De voorbije dagen is er veel gezegd over de Hugo’s, het leesbevorderingsproject van de VRT, in de vorm van een serie prijzen, zónder geld. Recent is er ook kritiek geuit op de steun die VAV als lid van het BoekenOverleg aan dit project gegeven heeft. In de gesprekken die over de Hugo’s zijn gevoerd, is altijd expliciet gesteld dat de Hugo’s niet de vervangers zullen zijn van wat ooit de Gouden Uil, vervolgens de Boekenuil

Lees verder »

Hoe ontvang ik mijn collectieve rechten?

De vergoedingen uit de wettelijke licenties worden door Reprobel geïnd; Reprobel verdeelt deze vergoedingen vervolgens onder haar leden-beheersvennootschappen van auteurs (en uitgevers, die een deel van de vergoeding ontvangen het gaat hierbij om een 50-50-verdeling). Aansluiting bij een beheersvennootschap is daarom (en om andere redenen) sterk aanbevolen, maar een auteur kan deze vergoedingen ook rechtstreeks van Reprobel ontvangen. In dat geval is hij een ‘niet aangesloten begunstigde’. Indien u hiervoor kiest, neem dan contact op met Reprobel.

Lees verder »

Memorandum boekenoverleg voor de gemeenteverkiezingen in 2018

Het BoekenOverleg is het overkoepelende overlegplatform van alle relevante spelers uit de Vlaamse letterensector. Naar aanleiding van de lokale en provinciale verkiezingen in oktober volgend jaar vraagt het BoekenOverleg nadrukkelijk aandacht voor het belang van boeken, letteren en leesbevordering in het gemeentelijk of stedelijk beleid.   Het memorandum bevat een aantal concrete eisen en wil daarnaast aan de hand van een selectie goede praktijkvoorbeelden inspiratie bieden voor toekomstige bestuursakkoorden. Via deze weg hoopt het BoekenOverleg

Lees verder »

VAV en de Hugo’s

  Vanaf 2018 start de VRT met de uitreiking van De Hugo’s, een leesbevorderingscampagne in de vorm van nieuwe publieksprijzen. Dit nieuwe initiatief levert een hoop broodnodige media-aandacht op voor boeken. De VRT stelt een adviescommissie aan, waarin ook VAV is uitgenodigd. We gaan graag op de uitnodiging in, en zullen vanuit de commissie toezien op de factor leesbevordering, en gelijke kansen voor de verschillende genres. De volgende boeken komen in aanmerking voor De Hugo’s: boeken voor het eerst uitgegeven

Lees verder »

de Hugo’s en het Boekenoverleg

De VRT maakte deze week bekend dat ze vanaf volgend jaar nieuwe literaire prijzen zal uitreiken: de Hugo’s. Met deze prijs wil VRT de leemte opvullen na het wegvallen van de Fintro Literatuurprijs, omdat een dergelijk initiatief past in haar culturele opdracht. Het BoekenOverleg verwelkomt de Hugo’s als een mooi leesbevorderend project. Om alle misverstanden te voorkomen: dit vervangt echter geenszins de Fintro literatuurprijs en andere boekenprijzen, zoals de Boekenpauw/Boekenleeuw, in tegenstelling tot bepaalde beeldvorming.

Lees verder »