Actueel

Auteursrechtrichtlijn aangenomen

Vorige week bereikten de EU-instellingen een compromis m.b.t. de auteursrechtrichtlijn, die auteursrechten in de digitale eengemaakte markt reguleert en een eerlijk speelveld creëert voor de creatieve sector in het algemeen en voor auteurs in het bijzonder. Auteurs hebben het niet altijd gemakkelijk om goede contractuele voorwaarden te onderhandelen; ze bevinden zich vaak in de zwakkere onderhandelingspositie. De richtlijn heeft tot doel de onderhandelingspositie van auteurs te verbeteren aan de hand van volgende punten: een passende

Lees verder »

Inclusiviteitscharter

Het BoekenOverleg, het overlegplatform waar ook VAV aan deelneemt,  lanceerde op 1 april 2019 een charter voor een inclusieve boekensector. Het charter nodigt organisaties en individuen die actief zijn in de letteren- en leesbevorderingssector uit om actief en duurzaam in te zetten op inclusie en diversiteit. Een grotere alertheid op dit vlak kan ertoe bijdragen om foute of verouderde percepties en scheefgegroeide verhoudingen de wereld uit te helpen. Het charter suggereert een aantal concrete actiepunten

Lees verder »

Memorandum verkiezingen 2019

Maandag 1 april werd in het Vlaams parlement het memorandum van het Boekenoverleg voorgesteld aan een panel van politici. Het debat tussen de politici maakte duidelijk dat alle partijen het eens zijn met de notie dat de sector ondergefinancierd is. Hoewel CD&V en N-VA oproepen realistisch te blijven en Open-Vld benadrukt dat er de afgelopen jaren een aantal eenmalige extra injecties zijn geweest, is bij iedereen de ambities te horen om aan een verhoging van

Lees verder »

Jaarverslag: de VAV-werking in 2018

Dit artikel is voorbehouden aan leden van de Vlaamse Auteursvereniging. Interesse in lidmaatschap? Klik op het tabblad ‘Word lid‘  voor de voorwaarden en het aanvraagformulier, of neem contact met ons op.

Lees verder »

Oproep: laat je afrekeningen controleren!

Voor de meeste auteurs breekt de periode van de jaarlijkse afrekeningen aan. Ook voor VAV een periode van verhoogde activiteit, die ons erg waardevolle informatie oplevert. We ontvangen jaarlijks afrekeningen van onze leden met de vraag deze na te kijken, en af en toe stuiten we op onregelmatigheden. Deze geven ons het nodige inzicht om desgewenst  in te grijpen wanneer een bepaalde afwijking in een afrekening een structurele praktijk blijkt. Met name de grote aantallen vernietigingen,

Lees verder »