Actueel

26 februari – conferentie storytelling

Op 26 februari organiseert het VAF  StoryCon: een conferentie over storytelling in de televisie-, game- en filmindustrie , waarbij wordt ingegaan op filosofische en technische aspecten van storytelling. Een panel van internationale gastsprekers geeft inzage in het gebruik van psychologie, structuur en verschillende media om de gewenste impact te bereiken. De dag wordt met een netwerkborrel afgesloten. Meer informatie en tickets op www.storycon.be

Lees verder »

Europese gezamenlijke verklaring mbt billijke vergoeding

Op Europees niveau lopen de onderhandelingen over de auteursrechtrichtlijn op hun einde. Verschillende Europese en internationale organisaties uit alle sectoren roepen nu de Lidstaten en de Europese Commissie op om het voorstel van het Europees Parlement te steunen. Nadat het Parlement op 12 september 2018 het voorstel tot een auteursrechtrichtlijn goedkeurde, gingen de triloogonderhandelingen met de Lidstaten en de Commissie van start. Het Parlement introduceerde een noodzakelijk beginsel van een billijke en eerlijke vergoeding voor

Lees verder »

12 maart – Infoloket Gent

Op dinsdag 12 maart organiseert de Vlaamse Auteursvereniging in samenwerking met de beheersvennootschap deAuteurs van 14u tot 18u een infoloket in het Poëziecentrum in Gent (Vrijdagmarkt 36, Gent). Tijdens het infoloket behandelen we individuele vragen van onze leden in een persoonlijk gesprek. Concreet kunt u er terecht voor: individueel juridisch advies, informatie over de fiscale regeling voor auteursrechten, nalezen van contracten, informatie over de beheersvennootschap deAuteurs Maar ook meer algemene vragen zijn welkom: onze medewerkers zullen

Lees verder »

Nederlands onderzoek naar de inkomsten uit exploitatie van e-boeken

Het aantal e-boeken in het totale boekenaanbod stijgt. Net als papieren boeken kunnen e-boeken worden verkocht en uitgeleend, maar ook in abonnementsvorm worden aangeboden. In Nederland vindt het digitaal uitlenen plaats via Bibliotheek.nl (Koninklijke Bibliotheek Den Haag) via een betaald digitaal abonnement in het all-you-can-read-model voor de gebruiker. In de economische relatie met de uitgever en auteur geldt het one copy-multi-users-model waarbij er één exemplaar wordt aangekocht dat tegelijkertijd onbeperkt kan worden uitgeleend. Per uitlening

Lees verder »

Digitalisering verlaagt literaire inkomsten auteurs

De literaire inkomsten van auteurs komen voornamelijk uit drie bronnen: royalty’s, reprografie- en leenvergoedingen, en lezingen en optredens. Door omzetting van papieren boeken naar e-boeken komen minimaal twee inkomstenbronnen fors onder druk. En de derde maakt dit niet goed. Minieme, oncontroleerbare digitale royalty-inkomsten Royalty’s zijn gekoppeld aan afzet en verkoopprijzen. Een e-boek kosten gemiddeld de helft van een papieren boek en doordat de royaltyberekening gebeurt op prijzen exclusief BTW tast het hoge BTW-tarief van 21%

Lees verder »