Wettelijk depot Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek van België bewaart exemplaren van alle publicaties die verschijnen op het Belgisch grondgebied, en van alle publicaties door auteurs van Belgische nationaliteit in het buitenland.

Makers van boeken zijn wettelijk verplicht twee exemplaren te deponeren in de Koninklijke Bibliotheek. Vlaamse uitgeverijen nemen deze taak op zich, maar deze wettelijke regeling kan niet opgelegd worden aan buitenlandse uitgeverijen. De KB wijst op de depotplicht die in dat geval  rust op Belgische auteurs: zij moeten zelf twee exemplaren deponeren, of hun uitgever vragen dit voor hen te doen. Ook auteurs in die hun boeken in eigen beheer uitgeven dienen zelf voor het wettelijk depot te zorgen. Let op: het betreft een wettelijke verplichting, en bij nietnaleving kan KB hiervoor boetes opleggen tussen 156 en 1500 euro.

De verplichting bestaat niet voor online publicaties, maar ook deze kunnen desgewenst gedeponeerd worden.

Klik hier voor meer informatie.