Gereglementeerde boekenprijs op 1 juli van kracht

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz ingestemd met het uitvoeringsbesluit over de gereglementeerde boekenprijs (BGP). Het BoekenOverleg, het overlegplatform voor de literaire sector, had hierover al in 2009 een gezamenlijk standpunt geformuleerd. In december 2016 werd het decreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement, en op 1 juli 2017 zal de gereglementeerde boekenprijs eindelijk van kracht zijn.

De GBP heeft tot gevolg dat handelaars slechts een maximale korting van 10% mogen toekennen op de door de uitgever of importeur vastgestelde boekenprijs, en dit gedurende een periode van 6 maanden na verschijnen.

Afwijkende kortingen (actieprijs, ledenprijs, combinatieprijs, serieprijs) zijn onder voorwaarden mogelijk en zullen geldig zijn voor alle boekverkopers.
Wetenschappelijke, educatieve, tweedehandse, antiquarische en Engelstalige boeken vallen niet onder de GBP.

Het persbericht van het kabinet lees je hier.
Op Boekenvak kan je terecht voor een aantal veelgestelde vragen.