Lidmaatschap aanvragen

De Vlaamse Auteursvereniging is pas slagkrachtig als ze veel leden vertegenwoordigt. Uw lidmaatschap is bovendien een blijk van collegiale solidariteit.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 72 euro; steunende leden betalen 180 euro.

Kandidaat-leden kunnen zich aanmelden via dit formulier. Indien zij voldoen aan de voorwaarden voor VAV-lidmaatschap zullen zij uitgenodigd worden de ledenbijdrage te storten.

 

Indien u verdere vragen heeft bij lidmaatschap van VAV kunt u hiermee terecht bij Natalie Ariën.