SAVE THE DATE – 22 DECEMBER – HET GROTE VAV-WERKCONGRES

Inschrijvingen zijn gestart!

Het Werkcongres van de Vlaamse Auteursvereniging is uitgegroeid tot een van de belangrijkste ontmoetingsmomenten voor auteurs en mensen die actief zijn in het (literaire) boekenvak. Het congres biedt een combinatie van een hele reeks infosessies over thema’s die auteurs (in brede zin) rechtstreeks aanbelangen en informele ontmoetingen in de (brede) wandelgangen van deSingel.

Inschrijven? U vindt het programma en alle praktische informatie in de rechterbalk van dit scherm!