Oproep: laat je afrekeningen controleren!

Voor de meeste auteurs breekt de periode van de jaarlijkse afrekeningen aan. Ook voor VAV een periode van verhoogde activiteit, die ons erg waardevolle informatie oplevert.

We ontvangen jaarlijks afrekeningen van onze leden met de vraag deze na te kijken, en af en toe stuiten we op onregelmatigheden. Deze geven ons het nodige inzicht om desgewenst  in te grijpen wanneer een bepaalde afwijking in een afrekening een structurele praktijk blijkt.

Om dat ruimer inzicht te krijgen is het van groot belang dat we veel afrekeningen ontvangen – uiteraard altijd in vertrouwen.

Bij dezen dan ook een oproep om uw afrekeningen te bezorgen aan Natalie Ariën. Ook wanneer u geen onregelmatigheden vermoedt – want ook dat levert nuttige informatie op.