In augustus (SABAM) en in december (deAuteurs) gaan de beheersvennootschappen over tot de uitkering van de leenrechten (publicatiejaren 2013 en 2014). De reprorechten (2016) zullen door deAuteurs eveneens in december worden uitgekeerd, door SABAM in maart 2018. Zorg ervoor dat je publicatielijsten tijdig geüpdatet worden, zodat je beheersvennootschap de correcte vergoedingen kan uitkeren.