In 2000 begon de Vlaamse illustratoren Club aan de bouw van een open huis waar vandaag meer dan 100 Vlaamse illustratoren wonen. Door de ramen zagen we een verkaveld landschap met kleine, machteloze baronieën van Vlaamse schrijvers allerhande, die hun goede intenties onder elkaar verdeelden, maar daardoor nooit uit één mond spraken, laat staan gehoord werden. De VIC daarentegen, verenigde vanaf het begin al wie professioneel illustrator was en werd als officiële spreekbuis voor Vlaamse illustratoren erkend en omarmd toen de VAV het levenslicht zag.

In het volste wederzijds respect heeft de VIC intussen onderdak gevonden in dit huis van vertrouwen. De VAV heeft zich de voorbije jaren ontpopt tot een machtige speler op het literaire veld. Kort op de bal, resultaatgericht en pro-actief houdt ze de vinger aan de pols in alle essentiële dossiers die de rechten en bekommernissen bundelen van al wie in Vlaanderen boeken maakt. Een geschenk, ook voor de Vlaamse Illustratoren.

Klaas Verplancke, illustrator