Op nauwelijks enkele jaren tijd heeft de Vlaamse Auteursvereniging zich opgewerkt tot grootste belangenverdediger van eenieder die schrijft in Vlaanderen. Constructief, professioneel en bereid tot dialoog met alles en iedereen, met de vuist op tafel als het echt niet anders kan. Dat is een zegen – niet alleen voor de auteurs, maar ook voor de literatuur en dus de lezers.

David Van Reybrouck, auteur