Het vitale kapitaal van een uitgeefhuis blijven de schrijvers en hun werk. Wanneer het allerpersoonlijkste dat een schrijver kan geven, zijn werk, op onpersoonlijke lieden en onpersoonlijke methoden stuit, dan wringt het, en het wringt fataal. Schrijvers schrijven met hun handen, maar ze stemmen met hun voeten.

Erwin Mortier, auteur